Direct contact? Bel: +316 28561097
Transformatie wooncomplex a/d Minnaertweg te Dordrecht

Het oorspronkelijke appartementencomplex aan de Minnaertweg telde een dertigtal woningen bestaande uit 14 tweekamerwoningen en 16 eenkamerwoningen. Het complex was ontworpen voor de huisvesting van werkende jongeren. Het gebouw dateert uit de jaren zeventig. De woningen kunnen het beste worden getypeerd als ‘van Dam’ of ‘HAT’ eenheden.

Het complex is nu geschikt gemaakt voor bewoning door cliënten van Stichting Syndion, bewoners met een lichte verstandelijke beperking.
In het nieuwe plan zijn de eenkamerwoningen samengevoegd tot tweekamerwoningen. De woningen zijn beter toegankelijk gemaakt. De entrees zijn verruimd, en de badkamers zijn vergroot. Er is voorzien in een liftinstallatie. Het nieuwe complex omvat een negentiental tweekamerwoningen, een tweetal ontmoetingsruimtes, een slaapwachtruimte en een logeerruimte.

Opdrachtgever:              Woonbron Kristal BV
Datum oplevering:        oktober 2010.
Uitvoering:                        Pellikaanbouw Gorinchem
Directie:                               Woonbron Kristal BV


Ga naar de bovenkant