Direct contact? Bel: +316 28561097
24 woningen aan de Europalaan te Renkum
24 Woningen

Het project 24 woningen ‘Le Maitrehof’ is een gemeenschappelijk wonen project. Hieronder wordt verstaan een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens, een of meer ontmoetings– en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren. Het lidmaatschap is vrijwillig is. De groep beslist zelf over de toelating van nieuwe leden.
De 24 woningen met Abbeyfield ruimte zijn in een L vorm gegroepeerd rond een gemeenschappelijke buitenruimte. De hoofdvorm van het gebouw is in sterke mate bepaald door de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het bestemmingsplan.

Opdrachtgever:          Woningbeheer Renkum. ( Nu onderdeel van VIVARE)
Datum oplevering:    december 2000.
Uitvoering:                     Koopmans bouwgroep
Directie:                            Woningbeheer Renkum


Ga naar de bovenkant